ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม พ.ศ.2564
     ประกาศโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 -31 มกราคม พ.ศ. 2564
     ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน พื้นที่ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เผ้าระวังสูง เนื่องจากตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงขอประกาศปิดสถานศึกษาเหตุกรณีพิเศษ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางโรงเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้
- เว็ปไซต์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ www.banpanmor.com

- เฟซบุ๊คโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
- กลุ่ม Line ผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียน
     โดยระหว่างนี้หากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่ชุมชนที่แออัด ขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้นักเรียนหรือผู้ปกครองติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูประจำชั้น

โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 51 ครั้ง