ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอัญมณี เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายของโรงเรียน และรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจากคณะครูปฐมวัยทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูสมศรี งานกมลรัตน์ คุณครูกรรณิการ์ เมืองมูล คุณครูภิรวัฒน์ มณีเลิศ และคุณครูปวีณา เส็งสูนย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรพงษ์ ยิ่งใจกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนมากล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม
 
ชมภาพกิจกรรม คลิก https://www.facebook.com/banpanmorschool/posts/3410518329058772
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 53 ครั้ง