ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ใต้ถุนอาคารพลอยไพลิน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายของโรงเรียน และรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียนจากรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานทั้ง 5 ฝ่าย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมากล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นผู้ปกครองได้เข้าพบครูประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียนของบุตรหลานและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรม คลิก https://www.facebook.com/banpanmorschool/posts/3402089123235026
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2563,17:18   อ่าน 51 ครั้ง