ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 3 (อ่าน 15) 18 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้ารับการนิเทศทางไกล (อ่าน 21) 28 ม.ค. 64
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 23) 28 ม.ค. 64
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และให้กำลังใจ (อ่าน 19) 28 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 51) 02 ม.ค. 64
คาราวานแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 48) 18 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 54) 18 ธ.ค. 63
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 52) 15 ธ.ค. 63
นักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 70) 15 ธ.ค. 63
ปั้นหม้อจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (อ่าน 68) 09 ธ.ค. 63
นักเรียนร่วมพิธีรับเกียรติบัตรและปิดโครงการ D.A.R.E. (อ่าน 71) 05 ธ.ค. 63
การดำเนินการนิเทศห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 04 ธ.ค. 63
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 86) 15 พ.ย. 63
คณะศึกษาดูงานการเลื่อนวิยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 (อ่าน 74) 28 ส.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เปลี่ยนใบไม้เป็นดินสร้างรายได้ (อ่าน 53) 24 ส.ค. 63
คณะศึกษาดูงานการเลือ่นวิยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 (อ่าน 57) 13 ส.ค. 63
การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 59) 29 ก.ค. 63
กิจกรรมลูกเสือรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 53) 29 ก.ค. 63
โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 49) 23 ก.ค. 63
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะและการป้องกันโรคไข้เลือดออก (อ่าน 45) 15 ก.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 52) 03 ก.ค. 63
อบรมการใช้งาน DEEP ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (อ่าน 70) 26 มิ.ย. 63
การประชุมผู้ปกครองระดับปฐมวัย (อ่าน 27) 22 มิ.ย. 63
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 29) 08 มิ.ย. 63
รับการนิเทศการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 (อ่าน 29) 16 พ.ค. 63