ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

1. ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆได้ดังนี้
2. ทางเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียน 085-2795595
3. ทางตู้รับความคิดเห็นของทางโรงเรียนหน้าห้องธุรการ
4. อีเมล์: banpanmorschool@gmail.com
5. ทางแบบฟอร์มเว็บไซต์ ITA รับเรื่องร้องเรียน