ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ทางเบอร์โทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียน 085-2795595
- ทางตู้รับความคิดเห็นของทางโรงเรียนหน้าห้องธุรการ
- อีเมล์: banpanmorschool@gmail.com
Facebook : โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
ทางแบบฟอร์มเว็บไซต์ ITA รับเรื่องร้องเรียน
ตู้รับความคิดเห็นหน้าห้องธุรการ อาคารมรกต