คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document O13-01 คู่มือบริหารงานวิชาการ ครูอารยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.88 KB
Adobe Acrobat Document O13-02 คู่มือการเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.71 KB
Adobe Acrobat Document O13-03 คู่มือการบริหารงานบุคคล ปม.63   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 404.39 KB
Adobe Acrobat Document O13-04 คู่มืองานด้านการบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.18 KB