ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 Welcome to Banpanmor School
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 01 พ.ค. 64
ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 07 เม.ย. 64
กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ) 31 มี.ค. 64
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนยุวเกษตรกร 12 มี.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ณ วัดบึงชนัง 12 มี.ค. 64
การฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 3 18 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านปั้นหม้อเข้ารับการนิเทศทางไกล 28 ม.ค. 64
โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 28 ม.ค. 64
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบ และให้กำลังใจ 28 ม.ค. 64
ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม พ.ศ.2564 02 ม.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน